Profil advokáta

 
 

Advokát JUDr. Vladimír Vaněk je absolventem Pedagogické fakulty University Palackého v Olomouci a Právnické fakulty University Karlovy v Praze. Právní služby poskytuje jako samostatný advokát od roku 1996 na adrese Praha 2, Karlovo nám. 28/559 v oblasti civilního a trestního práva, fyzickým i právnickým osobám a to jak jednotlivcům, obchodním společnostem, družstvům, obcím i České republice.


V oblasti trestního práva se mimo jiné zabývá problematikou trestné činnosti tzv. úředních osob (veřejných činitelů) a útoků směřujících proti těmto osobám, hospodářskou kriminalitou managementu obchodních společností a družstev, ale i problematikou násilné trestné činnosti související s ublížením na zdraví, zabitím, vraždou nebo obecným ohrožením, obchodováním s lidmi a zločinným spolčením.


V oblasti civilního práva, ať již občanského nebo obchodního se převážně zaměřuje na spory související s náhradou škody a úpravou vlastnických vztahů, zejména pak na mimosoudní řešení sporů mezi společníky obchodních společností. Flexibilně, podle požadavků klientů se zaměřuje na oblast správního práva a to horního zákona, zejména problematiku dobývacího prostoru, vodního zákona a s tím souvisejícího využití vodních toků pro výrobu elektrické energie a pro lodní dopravu.


Klienty zastupuje po celém území České republiky před trestními, civilními i správními soudy na úrovni okresních, krajských, vrchních soudů, Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu, ale i v řízení před rozhodčími soudy. Současně zajišťuje hájení ústavních práv klienta před Ústavním soudem, včetně sepisování stížností a zastupování před Ústavním soudem.

 

JUDr. VLADIMÍR VANĚK, ČAK č.: 8118

Zakladní hodnoty
naší kanceláře:


Efektivita námi navrhovaných právních kroků, opírající se o dlouholeté zkušenosti z praxe v oboru práva, státní správy, soudnictví.


Flexibilita, všestrannost a

profesionalita v řešení a výkonnu Vašeho práva.


Osobní přístup,

transparentnost ve vztahu s klientem.